Polityka Prywatności i Plików Cookies

Poniższa Polityka Prywatności precyzuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Business&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Business&Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655151, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 701-064-53-63, REGON 366158772, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – są to dane informatyczne, szczególnie niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, dzięki którym Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - to Cookies zamieszczane przez Administratora, powiązane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora poprzez Serwis.
 4. Cookies Zewnętrzne - to Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, poprzez stronę internetową Serwisu.
 5. Serwis - to strona internetowa lub aplikacja, pod którą, Administrator zarządza serwisem internetowy, działający w domenie: www.kibicowsko.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, poprzez które, Użytkownik ma dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - to podmiot, na rzecz którego na zasadach zawartych w Regulaminie i zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, bądź z którym, zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Ogólne zasady odnoszące się do postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

 1. Administrator nie udostępnia oraz nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych, bądź adresowych Użytkowników, bez wyrażenia, przez Użytkowników, wyraźnej zgody. Administrator jest zobligowany to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 3. Anonimowość Użytkownika istnieje do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu lub subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera). W powyższych przypadkach wymaga się podania (elektronicznie lub w inny sposób) ustalonych danych teleadresowych, które z kolei przesyłane są do systemu połączeniem.
 4. Zakup Użytkownika towaru w sklepie oraz rejestracja w sklepie wiążą się tym samym z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą wyłącznie do realizacji zamówienia, a tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie w celu sprawnej realizacji zamówienia.

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Pliki Cookies używane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Tą drogą nie mogą przedostać się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub inne niepożądane lub złośliwe oprogramowanie. Pliki Cookies pozwalają scharakteryzować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i przystosowywać Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu, a także przypisaną wartość.
 2. Administrator posługuje się dwoma rodzajami plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wtedy trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do czasu ich skasowania. Koniec sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie spowoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego Urządzenia. Jeżeli Użytkownik wybierze tę opcjie korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednakże poza funkcjami, które ze swojej natury potrzebują plików cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • przystosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika a także optymalizacji użytkowania stron internetowych Serwisu.
   • zidentyfikowania urządzenia Użytkownika Serwisu a także jego lokalizację i wyświetlenia strony internetowej, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  • Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania ciągłości sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie ma potrzeby wpisywania ponownie loginu i hasła;
   • prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności kontrolę autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i podniesienia jakości usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów koniecznych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • przystosowania zawartości stron internetowych Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji użytkowania stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają wyodrębniać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i zgodnie z nimi wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • udostępnienie korzystania w Serwisie z funkcji "Koszyk".
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które mają za zadanie zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu użytkują strony internetowe Serwisu, co daje możliwość ulepszania ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w poniższych celach:
  • gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych poprzez narzędzia analityczne, np. Google Analytics.
  • prezentowania reklam przystosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
  • logowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych celem popularyzacji Serwisu poprzez serwisy społecznościowe, m.in. takich jak Facebook.com,
  • udostępniania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w każdym czasie, precyzując warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia, o których mowa powyżej Użytkownik może zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Dodatkowe nformacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki Cookies mogą zostać usunięte przez Użytkownika poprzez wykorzystanie dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, która jest używana.
 3. Ograniczenie zastosowania plików Cookies, może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Newslettery

 1. Zgoda wyrażona podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów pozwala Administratorowi na okresowe wysyłanie użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, kolekcjach, wydarzeniach promocjach, wyprzedażach, konkursach lub innych informacji powiązanych z działalnością sklepu.
 2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku "wypisz się", znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 3. Administrator posiada prawo do:
  • przesyłania za poprzez newslettera reklam i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
  • tymczasowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
  • zaprzestania świadczenia usługi newslettera bez podania powodu, po uprzednim zawiadomieniu jego użytkowników;
  • zlikwidowania konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.